Menu

Polityka prywatności

Serwisy internetowe należące do Fundacji na Rzecz Wielkich Historii szanują prawo do prywatności Użytkowników naszych usług i gwarantują im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy najwyższych starań, by dane osobowe naszych Użytkowników były przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i Unii Europejskiej.

W związku z obowiązywaniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, niniejszym informujemy:

 1.  Administratorem podanych przez Państwa danych osobowych jest Fundacja na rzecz Wielkich Historii z siedzibą w Warszawie, ul. Płowiecka 77, 04-501 Warszawa, nr KRS: 0000321207, NIP: 7010164787.
 2. We wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych oraz skorzystaniem z przysługujących praw należy kontaktować się drogą elektroniczną poprzez adres e-mail biuro@wielkiehistorie.pl
 3. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu promocji i informowania Państwa o projektach prowadzonych przez Fundację na rzecz Wielkich Historii.
 4. Podstawą przetwarzania podanych przez Państwa danych osobowych będzie Państwa zgoda, czyli art. 6 ust.1 RODO.
 5. Podane przez Państwa dane będą przetwarzane przez upoważnionych pracowników i współpracowników administratora. Odbiorcami danych osobowych, będą podmioty świadczące na rzecz administratora usługi, w szczególności usługi związane z obsługą informatyczną.
 6. Podane przez Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich (nie należących do Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego).
 7. Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane i przechowywanie przez Fundację na rzecz Wielkich Historii przez cały okres trwania jej działalności, a następnie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 8. Posiadają Państwo:
  a.prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
  b.prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
  c.prawo do przenoszenia danych,
  d.prawo wniesienia sprzeciwu.
 9. Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 10. Dla danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.Jednakże niektóre dane, które Administrator jest zobowiązany przechowywać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie zostaną usunięte.
 11. Jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie podanych przez Państwa danych osobowych narusza przepisy, mają Państwo prawo wniesienia
  skargi do organu nadzorującego ochronę danych osobowych, to jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 12. Podanie przez Państwa danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednak ich niepodanie może uniemożliwić Państwa uczestnictwo w
  warsztatach.

< Powrót na stronę główną

Bądźmy w kontakcie!

Zostaw swojego maila, a uzyskasz przedpremierowy dostęp to tworzonych przez nas filmów i podcastów. Będziemy również informowali Cię o postępach w pracach nad Wirtualnym Muzeum Polskiego Państwa Podziemnego.